Bioport

Biologisch gecertificeerd

Voor afnemers is van essentieel belang dat zij kunnen vertrouwen op de biologische herkomst van producten. Bioport BV zelf wordt gecontroleerd door Skal, die nagaat of de producten die wij verhandelen afkomstig zijn van biologische telers en verwerkers.

Daarnaast controleren wij de biologische herkomst van de producten die wij verhandelen door producten te analyseren op de aanwezigheid van residuen van bestrijdingsmiddelen en niet toegestane mest-stoffen.

(Nederlands) Skal Biologisch  certificaat Bioport 2018
(Engels) Organic Certificate  Bioport 2018