Bioport

Doelstelling

Het doel van Bioport BV is de handel van teler naar afnemer op een snelle en efficiente manier verzorgen.

Bioport is gestart vanuit de overtuiging dat er in Nederland ruimte is voor een handelsbedrijf dat op een efficiënte en transparante manier product van Nederlandse biologische telers en tuinders vermarkt en samen met deze telers en tuinders werkt aan het uitbouwen van de markt voor biologische producten.

  • De oprichters van Bioport BV kiezen voor de biologische landbouw vanwege het duurzame karakter van de productie en vanwege de bijdrage die deze landbouw methode levert aan het dierenwelzijn.
  • Daarnaast kiezen wij voor een andere vorm van ondernemen waar het niet gaat om het maximaliseren van de winst. Wij streven naar een onderneming met een gezonde financiële basis om daarmee inkomen en opbrengst voor medewerkers/sters en aandeelhouders mogelijk te maken. Een gezonde financiële basis ook om andere doelen mogelijk te maken – zoals het opzetten en steunen van projecten die bijdragen aan een duurzame en sociale economische ontwikkeling. We geloven sterk in de filosofie dat ‘Aid by trade’ een effectieve manier is om armoede en ongelijke verdeling van inkomen en welvaart te bestrijden.