nieuws

Big money in de biologische voedsel keten

Onder deze titel schreef Johan Geeroms, senior risk manager Euler Hermus Nederland een interessante blog.

“Albert Heijn pronkt met meer dan duizend bio-producten in de schappen. Het duurzaamheidsmerk AH Biologisch is een belangrijke troef van de ultra commerciële grootgrutter. Dat zegt alles over de potentie. Biologisch is al jaren het snelst groeiende segment in de supermarkten. Maar het probleem is dat de productie in ons land de groeiende vraag niet kan bijbenen.

Mondiaal groeit biologische landbouw en voeding met 5 tot 10% per jaar, zo stelt ketenorganisatie Bionext die namens het ministerie van EZ onderzoek uitvoert. Het mes snijdt aan twee kanten: aan de supply-kant zijn de marges hoger, aan de vraagzijde groeit het leger consumenten dat duurzaam en gezond eten verlangt (kijk naar de media-aandacht die alleen al obesitas krijgt).

Producten met teveel suiker, zout en vet en te weinig vezels staan onder druk. Bionext voorspelt een belangrijke groeiversnelling voor biologisch voedsel voor de komende vijf jaar, zo staat in het trendrapport dat eind vorig jaar verscheen.

Landbouw kan de vraag niet aan

Tegelijkertijd meldde Skal Biocontrole onlangs dat Nederlandse landbouw de groeiende vraag naar biologisch niet kan bijbenen. Biologische grondstoffen zijn duur en Nederlandse boeren schakelen te traag over naar biologische landbouw. Agrariërs kampen de eerste jaren met hogere kosten en lagere opbrengsten. Ook lopen ze bij de overschakeling tegen hoge grondprijzen aan en tegen de strijd van de intensieve veehouderijen om natuurgronden voor fosfaatrechten te verkrijgen.

Het is aan de overheid om een zetje te geven. Dezelfde overheid die tien jaar geleden nog opriep de vraag naar biologische producten te stimuleren. Nu we de vraag niet meer aan kunnen is het goed om enkele barrières weg te nemen.

Leren van Denemarken

Hier valt iets te leren van de Denen. Zij hebben niet alleen het hoogste marktaandeel van biologische producten ter wereld, maar ook de meest ambitieuze plannen om een verdere groei te realiseren. Op dit moment is zo’n 7 procent van het Deense landbouwareaal biologisch, en het officiële doel van de regering is om in 2020 naar 15 procent en in 2030 naar 100 procent te gaan.

Om deze ambities waar te maken, hebben de Denen originele ideeën. Zo stelde Mette Gjerskov, de voormalig Deense minister van voedsel en landbouw voor om alle openbare maaltijden (dus in scholen, ziekenhuizen, bejaardentehuizen et cetera) biologisch te maken. Dan hebben we het over een half miljoen maaltijden per dag. Een ander Deens idee is om alle landbouwgrond in overheidsbezit ‘biologisch’ te maken. Dan hebben we het wel over een kwart van de landbouwgrond. Ook het onderwijs kan volgens de Denen een steentje bijdragen door bij het opleiden van nieuwe boeren de voordelen van de biologische landbouw nadrukkelijk te profileren.

Als de supermarkten gas blijven geven en de overheid een handje helpt, lijkt de grote doorbraak slechts een kwestie van tijd. Want ‘biologisch’ is al lang niet meer louter idealistisch; het is big money!”